Des de la Cooperativa Mujeres Pa’lante portem un altre cicle de formacions per a totes aquelles dones que desitgin incorporar nous coneixements o bé començar un estudi en l’àmbit de les cures i de la neteja.

És per això que obrim inscripcions per a un curs de Neteja i desinfecció especial Covid 19 i un curs d’Auxiliar en atenció sociosanitària.

El curs de neteja i desinfecció té com a finalitat oferir un coneixement ampli i profund, així com també donar les eines claus per millorar la qualitat de la feina i al seu torn, la cura de les treballadores.

El pla d’estudis inclou:

 • Processos de neteja en oficines
 • Riscos generals en tasques de neteja
 • Estris i equips de treball
 • Productes químics SGA
 • Recomanacions de seguretat
 • Riscos químics, biològics i ergonòmics en la neteja al·lèrgies
 • Manipulació de càrregues neta
 • Senyalització de seguretat en la neteja
 • Emergències en el sector de la neteja primers auxilis
 • Assetjament sexual o de gènere en el treball
 • Covid 19: Mesures preventives i organitzatives de el sector neteja
 • Bones pràctiques de neteja
 • Tècniques de capacitació de neteja

Les classes s’inicien el 5 d’octubre i finalitzen el 4 de Novembre, i seran els dies dimarts i dijous de 16:30 a 19:00 hores en Carretera de l’Mig 85-87, l’Hospitalet de Llobregat. La formació és gratuïta, però es demana una aportació de 30 euros per cobrir les despeses dels materials.

El curs d’Auxiliar en atenció sociosanitària es tracta d’una formació de 251 hores en total, les quals inclouen el següent contingut obligatori:

 • 174 hrs de contingut teòric / pràctic sociosanitari, el qual inclou:
  Promoció de la Salut i prevenció de la malaltia; Salut Laboral: promoció de l’benestar físic, emocional i mental; L’atenció Geriàtrica: la relació cuidadora-ancià / a; Anàlisi de fonts d’informació; Fisiopatologia, Psicologia, Alimentació, Metabolisme, Microbiologia, Exercici, Salutogènesi, Fisioteràpia i Cosmètica.
 • 45 hrs de Català
 • 12 hrs de pràctiques en simuladors
 • 20 hrs de mòduls transversals en temes de gènere

Les classes s’inicien el 25 d’Octubre de 2021 i finalitzen el 29 d’Abril de 2022, seran els dies dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 hrs en Carretera de l’Mig 85-87, l’Hospitalet de Llobregat i la matrícula té un cost de 150 euros.