Servicios de limpieza

La Cooperativa Mujeres Pa’lante oferim serveis de neteja integral que s’adapta a les seves necessitats.

Manteniment general

del domicili amb un servei fix d’un o més dies a la setmana

Serveis esporàdics

de neteja a fons o final d’obra

agsdi-calendar

Planificació de tasques

i neteges de fons personalitzades

agsdi-documents

Neteja de vidres

Què oferim?

Un equip professional excel·lent amb formació especialitzada.

Garantia de qualitat: no donem per acabada la neteja fins a la seva plena satisfacció.

Compliment de terminis: som puntuals, curoses i detallistes.