HomeCategory

Formacions per a entitats, institucions i ONGs

L’objectiu d’aquest curs és prendre consciència i possibilitar l’articulació d’espais de convivència pacífica dins l’entitat.

Programa formatiu

  • Desenvolupament d’eines per a la resolució de conflictes.
  • Disseny de pautes concretes dins de cada entitat per a la resolució de conflictes.
  • Formació en gestió d’equips.
  • Elaboració d’eines adreçades a potenciar la comunicació entre els membres o professionals de l’entitat.
  • Aplicació pràctica d’eines orientades a motivar i crear confiança dins el grup.

La perspectiva de gènere pretén donar resposta i reconèixer l’existència d’un sistema sociocultural que se sustenta en les relacions de poder desiguals entre els gèneres, que afavoreix el gènere masculí. L’objectiu d’aquest curs és la identificació i la presa de consciència d’aquestes desigualtats i la posterior posada en marxa d’accions per al canvi en l’àmbit laboral.

PROGRAMA FORMATIU

  • Aplicació pràctica de la perspectiva de gènere adreçada a l’entitat, a través del disseny i la planificació de tasques.
  • Facilitació d’eines per al reconeixement de l’assetjament laboral i sexual per qüestió de gènere.
  • Visibilització de les relacions de poder entre els gèneres, com aquestes relacions afavoreixen el gènere masculí i quines propostes alternatives es poden elaborar.
Cooperativa Mujeres Pa'Lante
CONTACTA'NSDades de contacte
931 067 222 / 653 367 983
C/Villarroel, 10. Barcelona
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
SEGUÍNOSNuestras Redes

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui