HomeCategory

Formacions professionals

“Cuidarse per cuidar”, és el nom del nostre projecte basat en un cicle de tallers centrats en la persona que fa tasques de cures, ja sigui com a familiar de la persona malalta/dependent o com a professional. L’objectiu d’aquest taller és afavorir la presa de consciència de les pròpies necessitats d’autocura de les treballadores, que puguin reconèixer-se i resoldre símptomes d’estrès, pensaments negatius com la por o la soledat; és a dir, capacitar les treballadores amb recursos diversos perquè prevegin i afrontin problemes i conflictes propis del seu entorn laboral.

Fem servir l’artteràpia i la dansa per entrar en la vida de les dones cuidadores i així crear un espai segur on puguin reconèixer les seves potències i vitalitats per bregar amb la feina i crear hàbits saludables d’autocura.

Aquests tallers s’organitzen en jornades d’un dia en sessions de 2 hores preferentment de manera presencial, però amb possibilitat d’adaptar-se al format en línia per compatibilitzar-lo millor amb la vida laboral i personal de les cuidadores. 

Igual que un/a auxiliar soci sanitari, e/l’assistent/a personal acompanya a una persona en situació de dependència o amb diversitat funcional però la diferència radica en la forma i des de quina mirada. Això últim és fonamental perquè implica un canvi en la manera d’acompanyar posant el focus en les necessitats i interessos de la persona amb diversitat funcional.

És important remarcar que el/la assistent personal no pren les decisions, sinó que és la persona beneficiària qui decideix. Les tasques són definides per les diferències funcionals i per les preferències que tingui la persona usuària, mentre que el/la assistenta personal serà qui farà possible que la persona amb discapacitat i/o en situació de dependència sigui lliure.

El curs que oferim abasta un programa ampli. Es tracta d’una formació integral on no sols aprendràs tècniques de cures sinó que també estudiaràs nocions bàsiques d’informàtica i de cerca d’ocupació.

A continuació et detallem els mòduls del programa:

 • Taller de tècniques de cures per a persones amb diversitat funcional (20 hores)
 • Taller de primers auxilis i mobilitat del pacient (20 hores)
 • Tallers d’alfabetització digital bàsica i eines sociolaborals (40 hores)
 • Tallers de competències generals: lectoescriptura, matemàtiques aplicades i català (40 hores).

En total realitzaràs una formació de 120 hores que et permetrà comptar amb les eines necessàries per a inserir-te en el món laboral.

El treball de neteja no només pretén aconseguir un ambient net sinó fer-ho de manera segura i amb les eines adequades. Amb l’objectiu de brindar una formació integral, oferim un curs intensiu de 36 hores de formació teoricopràctica en neteja que inclou, a més, 4 mòduls tranversals en ètica de les cures (4 h), drets laborals i Llei d’estrangeria (4 h), cooperativisme i economia social i solidària (4 h) i un taller sociolaboral (4 h).

Programa formatiu

 • Processos de neteja en oficines
 • Riscos generals en tasques de neteja
 • Utensilis i equips de treball
 • Productes químics SGA
 • Recomanacions de seguretat
 • Riscos químics, biològics i ergonòmics en la neteja
 • Al·lèrgies
 • Escales de mà
 • Manipulació de càrregues netes
 • Senyalització de seguretat en la neteja
 • Emergències en el sector de la neteja
 • Primers auxilis
 • Covid 19: mesures preventives i organitzatives per al sector de neteja i bones pràctiques
 • Tècniques de capacitació de neteja
 • Assetjament sexual en l’àmbit laboral

Amb aquesta formació s’aprèn a dur a terme les tasques de suport necessàries per agilitar i facilitar el treball de cuiner/a. Les alumnes aprendran a preparar, conservar i presentar tota mena d’aliments i aprendran sobre qualitat alimentària. El programa d’estudis inclou la preparació d’aviram i carn, l’elaboració culinària de peix, marisc, la preparació de masses, lactis, ous, salses i guarnicions, i nocions bàsiques de rebosteria.

Un cop acabada aquesta àmplia formació de 130 hores, les alumnes seran capaces de preparar els aliments, presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en elaboracions més complexes executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments. 

Aquest curs se centra en el coneixement de l’ésser humà en els nivells físic, psicològic i social. Es fomenta l’autoconeixement i autocura posant el focus en les característiques i necessitats de les persones de la tercera edat o les que es troben en situació de dependència. Per això es forma les futures cuidadores en els coneixements, actituds i habilitats necessàries per acompanyar les persones en situacions de limitació i dependència.

L’objectiu és formar cuidadores professionals que puguin reconèixer la importància del bon tracte del cos humà, la higiene i la salut, així com el de les persones al seu càrrec; conèixer tècniques, estratègies i recursos per a l’atenció de les persones de la tercera edat i sensibilitzar-se en el tracte a les persones, reconeixent els tipus de malalties més freqüents i sabent com actuar-hi.

El curs es compon de:
 • 174 hores de formació teoricopràctica de la especialitat en atenció sociosanitària
 • 12 hores de pràctiques en simuladores
 • 20 hores en mòduls transversals en temes de gènere

Formació adreçada tant a persones que ja treballen en l’àmbit de les cures com a persones que volen iniciar-se en aquesta professió.

Cooperativa Mujeres Pa'Lante
CONTACTA'NSDades de contacte
931 067 222 / 653 367 983
C/Villarroel, 10. Barcelona
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
SEGUÍNOSNuestras Redes

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui