Noves formacions professionals!

Des de la Cooperativa Dones Pa’lante portem un altre cicle de formacions per a totes aquelles dones que vulguin incorporar nous coneixements o bé començar un estudi en l’àmbit de les cures i de la neteja.

És per això que obrim inscripcions per a un curs de Neteja i desinfecció especial Covid 19 i un curs d’Auxiliar en atenció sociosanitària.

El curs de neteja i desinfecció té com a finalitat brindar un coneixement ampli i profund, així com també donar les eines claus per millorar la qualitat del treball i, alhora, la cura de les treballadores.

El pla d’estudis inclou:

 • Processos de neteja a oficines
 • Riscos generals en tasques de neteja
 • Estris i equips de treball
 • Productes químics SGA
 • Recomanacions de seguretat
 • Riscos químics, biològics i ergonòmics en la neteja
 • Al·lèrgies
 • Escales de mà
 • Manipulació de càrregues neta
 • Senyalització de seguretat en la neteja
 • Emergències al sector de la neteja
 • Primers auxilis
 • Assetjament sexual o de gènere a la feina
 • Covid 19: Mesures preventives i organitzatives del sector neteja
 • Bones pràctiques de neteja
 • Tècniques de capacitació de neteja

Les classes inicien el 5 d’octubre i finalitzen el 4 de novembre, i seran els dies dimarts i dijous de 16:30 a 19:00 hores a Carretera del Mig 85-87, Hospitalet de Llobregat. La formació és gratuïta, però es demana una aportació de 30 euros per cobrir les despeses dels materials.

El curs d’Auxiliar en atenció sociosanitària es tracta d’una formació de 251 hores en total, les quals inclouen el contingut obligatori següent:

 • 174 hores de contingut teòric/pràctic sociosanitari, el qual inclou:

Promoció de la Salut i prevenció de la malaltia; Salut Laboral: promoció del benestar físic, emocional i mental; L’atenció Geriàtrica: la relació cuidadora-vell/a; Anàlisi de fonts dinformació; Fisiopatologia, Psicologia, Alimentació, Metabolisme, Microbiologia, Exercici, Salutogènesi, Fisioteràpia i Cosmètica.

 • 45 hrs de Català
 • 12 hores de pràctiques en simuladors
 • 20 hrs de mòduls transversals en temes de gènere

Les classes inicien el 25 d’octubre del 2021 i finalitzen el 29 d’abril del 2022, seran els dies Dilluns, Dimecres i Divendres de 16:00 a 20:00 hrs a Carretera del Mig 85 – 87, Hospitalet de Llobregat i la matrícula té un cost de 150 euros.

Cooperativa Mujeres Pa'Lante
CONTACTA'NSDades de contacte
931 067 222 / 653 367 983
C/Villarroel, 10. Barcelona
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
SEGUÍNOSNuestras Redes

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui

2022 © Tots els drets reservats – Desenvolupat per Mabui