FORMACIÓ

Oferim un servei de formació en perspectiva de gènere, resolució de conflictes i gestió d’equips dirigit a entitats, institucions i ONGs.

Formació en perspectiva de gènere

La perspectiva de gènere pretén donar resposta i reconèixer l’existència d’un sistema sociocultural que se sustenta en les relacions de poder desiguals entre els gèneres i que, en aquestes relacions, afavoreix al gènere masculí.

PROGRAMA FORMATIU

  • Aplicació pràctica de la perspectiva de gènere dirigida a l’entitat, a través del disseny i la planificació de tasques.
  • Facilitació d’eines per al reconeixement de l’assetjament laboral i sexual per qüestió de gènere.
  • Visibilització de les relacions de poder que es donen entre els gèneres, com aquestes afavoreixen el gènere masculí i elaboració de propostes alternatives possibles

 

Formació en resolució de conflictes i gestió d’equips

Conscienciar i possibilitar l’articulació d’espais de convivència pacífica a l’interior de l’entitat.

PROGRAMA FORMATIU

  • Proporcionar eines que afavoreixin la resolució de conflictes.
  • Dissenyar pautes concretes a l’interior de l’entitat en la resolució de conflictes.
  • Formació en gestió d’equips.
  • Elaboració d’eines dirigides a potenciar la comunicació entre les i els membres i/o professionals de l’entitat.
  • Aplicació pràctica d’eines orientades a la motivació i confiança del grup.